Certificari

In conformitate cu standardele europene, activitatea firmei se desfasoara in Sistem de Management Integrat Calitate-Mediu-Sanatate si Securitate Operationala.

Respectand cerintele standardului de referinta EN 14509 a fost atestata conformitatea panourilor pentru aplicarea marcajului CE, prin efectuarea incercarilor initiale de tip IIT de catre laboratoare notificate: caracteristicile privind comportarea la foc - FIRES si caracteristicile mecanice - ZAG.